Skip to content

60v juhla

Virtain Reserviläiset ry 1956-2016

(Otteita Jussi Mäkitalon 17.2.2016 pitämästä historiakatsauksesta)
Ensimmäiset reservinaliupseeriyhdistykset perustettiin Suomessa 1930-luvun alkuvuosina. Talvisodan syttyessä toiminnassa oli parikymmentä yhdistystä. Muutama niistä käynnisti toimintansa uudestaan 1940-luvun lopulla. 1950-luvun alkuvuosina paikallisia reservinaliupseeriyhdistyksiä alkoi syntyä nopeasti lisää. Ne paikkasivat osaltaan sitä aukkoa, jonka tiukkojen rauhanehtojen määrääminen synnytti puolustusjärjestelmäämme. Yhdistykset tekivät maanpuolustustahdon ylläpitämiseen liittyvää työtä sekä järjestivät reserviläisten kenttäkelpoisuuteen tähtäävää toimintaa. Yleisimpiä toimintamuotoja olivat ammunta ja urheilu.
Virroilla, sunnuntaina 19.2.1956, kokoontui Virtain Hoviin lehti-ilmoituksen kutsumana 23 reservissä olevaa aliupseeria
Tilaisuuden alusti Hannu Helin, joka korosti yhteisen yhdistyksen tarpeellisuutta sekä sitä, että neljä vuotta aiemmin perustettu Virtain reserviupseerit on toivonut, että aliupseerit perustaisivat vastaavanlaisen järjestön. Vuotta aiemmin oli perustettu reservin aliupseerien liitto ry, jonka mallisääntöihin tukeutuen päätettiin perustaa Virtain Reservialiupseerit ry ja liittyä liittoon.

Todetaan, että Pohjois-Hämeen Reservin Aliupseeripiiri perustettiin seuraavana vuonna eli 1957 ja siitä muodostui nykyinen Pirkanmaan Reserviläispiiri.

Kersantti Hannu Helin Killinkoskelta valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi ja johtokuntaan lisäksi kahdeksan jäsentä. Kyläkuntiin nimettiin jäsenkerääjät ja maaliskuussa jäseniä oli jo 58. Jäsenmaksu oli 200 markkaa ja kirjaamismaksu 50 markkaa.

Aluksi johtokunta kokoontui kuukausittain ja Virtain reserviupseerien kanssa järjestettiin ensimmäisiä kilpailuja mm. ammunnassa ja suunnistuksessa. Keväällä 1959 Äijännevan koulun maastossa pidettiin kilpailut, joissa lajeina olivat mm. pienoiskivääriammunta, matkan arviointi ja käsikranaatin heitto.  Ampumarataa varten perustetun Virtain Kenttä Oy:n osake ostettiin vuonna 1961  5.000 markalla.

Kevätkokouksessa 1964 määrättiin jäsenmaksun suuruudeksi kolme markkaa ”silloista nykyrahaa”. Samassa kokouksessa annettiin johtokunnalle täysi vapaus kerhomajan paikan ja rakentamisen suhteen. Kyläkuntiin valittiin keräyspäälliköt, jotka vastaavat puutavaran ja muiden lahjoitusten keräämisestä. Maja rakennettiin yhteistyössä reserviupseerikerhon kanssa siten, että reserviupseerikerho varakkaampana rahoitti hankintoja ja reserviläiset antoivat oman panoksensa talkootyönä. Edelleenkin toiminnassa olevat Paavo Mikkola ja Osmo Mäkelä olivat mukana rakennustoimikunnassa.

Maja valmistui Vanajalammen rannalle kevättalvella vuonna 1965. Majatoimikuntaan valittiin Paavo Mikkola ja Olavi Ylä-Jarkko. Järveen istutettiin lohia ja sinne myytiin kalastuslupia. Myös pilkkikilpailut olivat osa reserviläisten yhteistä toimintaa, kun oli saatu oma kerhomaja.

Yhdistyksen 10 -vuotisjuhla päätettiin järjestää kerhoillassa vuonna 1966.

Vuoden 1969 liiton talvimestaruuskisat pidettiin Virroilla. Järjestelyapua saatiin Virtain Urheilijoilta.

Vuoden 1972 toimintasuunnitelmassa oli mm. teatteriretki Tampereelle, Virtain ja Ruoveden aliupseeriyhdistyksen ammuntaottelu sisäampumaradalla ja hiihtotoimintaa. Sisäammuntapaikkana oli Virtain Kisapirtti, joka nousi Virtain Pirtin  jatkeeksi vuonna 1971.

Virroilla järjestettiin myös piirin ammuntakisat sekä talvikisat. Vuonna 1977 otettiin yhdessä upseerikerhon kassa 10.000 markan laina erillisen rantasaunan rakentamiseen ja majan peruskorjaukseen. Sauna rakennettiin vuonna 1977 ja kokonaiskustannukset ylittivät 3.000 markalla ennakkolaskelmat.

Vuonna 1983 kerhomaja sähköistettiin. Yhdistykset tekivät talkoilla linjan (paalut ja tarvikkeet) ja Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:lle luovutettiin valmis linja sähköliittymää vastaan.

Pelastuspalvelutoiminnassa (nyk. VAPEPA) oltiin mukana jo vuonna 1984. Yhdistyksellä oli myöhemmin jopa oma LA-kanava etsintöjä varten. Piirin kevätkokous järjestettiin Virroilla 27.3.1988 ja yhdistyksen jäsenmaksu oli 65 markkaa.

Kovana lumi- ja pakkastalvena vuonna 1991 järjestettiin yhdistyksen 35-vuotisjuhla 19.2. Torisevan rotkojärvien luona rakovalkean ääressä. Killinkoskella kisattiin ilma-aseilla ja mukana olivat myös Ruoveden, Ähtärin ja Alavuden yhdistykset.

Ammunnassa yhdistyksen jäsenistä mm. Paavo Mikkola, Tapani Ylinen, Harri Ylinen ja Ilmo Syrjä ovat saavuttaneet useita piirin ja liiton mestaruuksia. Menestystä on tullut niin yksilö- kuin joukkuekisoissa ja monenlaisilla aseilla.

Velvoitesopimus virtolaisten sotaveteraanijärjestöjen ja reserviläisjärjestöjen välillä allekirjoitettiin 1.4.1992. Nykyisin järjestöjen johtokunnissa ja toimihenkilöissä on runsaasti reserviläisiä veteraanien apuna.

Pirkanmaan reserviläispiirin jotos järjestettiin 7.-8.6.1996 Virroilla ja yhdistys oli jotoksen järjestelyvastuussa. Vuonna 1997 yhdistyksen nimi muutettiin Virtain Reserviläiset ry:ksi ja sääntöjä muutettiin siten, että jäseneksi pääsevät täysi-ikäiset suomen kansalaiset, jotka ovat suorittaneet asepalveluksen. Yhdistys juhli vuonna 2006 50-vuotistaivaltaan ja piirin kevätkokous pidettiin tuolloin Virroilla Rantatien koululla. Yhdistyksen lipun ja pöytästandaarin suunnitteli heraldikko Harri Rantanen ja lippu vihittiin käyttöön vuonna 2008.

Joulutulet –tapahtuma on otettu uudeksi tapahtumaksi ja se on järjestetty Virroilla vuodesta 2011 alkaen. Se on Reserviläisliiton suurin hengellinen tapahtuma ja järjestetään eri puolilla Suomea. Jouluaaton kunniavartiossa ja mm. itsenäisyyspäivän juhlallisuuksissa yhdistys on vuosittain mukana laajalla rintamalla.

Vuonna 2012 yhdistyksen säännöt muutettiin ns. avoimiksi eli jäseneksi hyväksytään täysi-ikäinen Suomen kansalainen, jonka johtokunta hyväksyy jäseneksi

Vuonna 2015 Reserviläisliitto laati eduskuntavaaleja varten oman vaaliohjelman, ”Vahvaa puolustusta ylläpidettävä”, jota ilmoitti tukevansa lähes 200 eduskuntavaaliehdokasta. Virtain reserviläiset järjesti oman, valtakunnallistakin näkyvyyttä saneen vaalipaneelin 13.3.2015, jonka vetäjänä toimi Reserviläisliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Mikko Savola.

Piirin kevätkisan voitto taisteltiin Virtain reserviläisille vuonna 2015 ja keväällä 2016 yhdistys isännöi kevätkisan järjestämisen Marttisen perinnemaisemissa, jossa voiton otti Tampereen reserviläiset.

Yhdistyksen jäsenkasvu on ollut viime vuosina varsin hyvää, kymmenessä vuodessa jäsenmäärä on kasvanut noin 40 % ja jäsenmäärä ylittää tänä vuonna 90. Piirin jäsenhankintakilpailun voitto näyttää melko varmalta, mikä sopiikin hyvin juhlavuoden 2016 teemaan.